HÍREK, AKTUALITÁSOK

 

2021. június

Megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás mindegyik megvalósítási helyszínen.

 

2021. május

Jól halad a kivitelezés mindhárom projekthelyszínen: a fogadóközpont belső munkái a végéhez érnek, a külső területrendezés is hamarosan befejeződik. A Margit kápolna melletti vizesblokk külső kőburkolata hamarosan kész lesz, továbbá elkészült a Taposó kút tetőcseréje is, és a műhelyben már az új üvegfalak is beépítésre készek.

 

2021. január-április

A kivitelezés folyamatosan zajlik, a fogadóközpont belső burkolásai készülnek. Megkezdődött a kültéri  elemek kivitelezése (parkoló, sétautak).

A Margit kápolna melletti vizesblokk is tető alá került, hamarosan megkezdődik a külső kőburkolatok építése

Április végére a kivitelezés összesített készültsége meghaladja az 50%-ot.

 

2020. december

A Fogadóközpont gépészeti, villamos szerelési munkái folyamatban vannak. A hónap végére a kivitelezés elérte a 35% készültséget.

Közben a kivitelezés megindult a vizesblokknál, alapok kiásása, majd alapbeton elkészítése következik.

 

2020. október - november

A Fogadóközpont kivitelezési munkái zajlanak, a szakasz végére már állnak a falak, elkészült a födém, és a nyílászárók beépítésre kerültek.

 

2020. szeptember:

Szeptember 3-án ünnepélyes alapkőletétel történt. A fogadóépületnél zökkenőmentesen zajlanak a kivitelezési munkálatok. 

 

2020. július:

A munkaterület átadását követően megkezdődött a kivitelezés, melyhez kapcsolódóan régészeti feltárások, szakfelügyelet is társul.

 

2020.  március - 2020. június:

Közbeszerzési eljárást folytattunk le a projekt keretében tervezett építési beruházások kivitelezőjének kiválasztására. Ennek eredményeként 2020. június 30-án a vállalkozási szerződéseket Somlóvásárhely Község Önkormányzata és a Bau-Fal Építőipari és Kereskedelmi Kft. megkötötte.

 

2019. január - 2020. február: 

A kiviteli tervek készítése, és több szakaszban történő egyeztetése zajlott. Ennek keretében - figyelemmel a pénzügyi lehetőségekre is - módosításra került a projekt tartalma, a különálló épületbe tervezett oktatóközpont funkcióit beolvasztottuk a fogadóközpont helyiségeibe. 

Felkészültünk a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

2018. november: 

Az építési engedélyezési eljárások végeztével a kiviteli tervek készítése is a végéhez közeledik. Az eddigi tervek a Galériában megtekinthetőek.

2018. szeptember

Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

2018. május - szeptember

A projekt tervezési feladatai folyamatban vannak, megindultak a szükséges hatósági egyeztetések, engedélyezések. 

Elkészült a projektre vonatkozó marketing stratégia is, melynek megvalósítását rövidesen megkezdjük.

 

2018. április

A kivitelezés terveinek egyeztetése, hatósági véleményeztetése folyamatban van. 

 

2018. március

Megkezdtük a projekthez kapcsolódó marketing stratégia elkészítését. Az első egyeztetések után a szakértők felmérik az adottságokat, lehetőségeket, és a fejlesztéshez illeszkedő stratégia készül

 

2018. február

A Fogadóközpont vázlatterve véglegesítésre kerül, megkezdődik az engedélyezési tervek elkészítése. 

 

2018. január

A tervezők elkészítették a vázlatterveket, ebből a Képviselő-testület február folyamán választja ki a továbbtervezendő változatot.

A projekt megvalósítási helye módosul, az oktatóközpont a Napórás pincében kerül elhelyezésre. A szükséges megállapodást megkötöttük.

 

2017. december

Megkerzdődött a tervezés, a kiválasztott tervezőiroda (FORMA Zrt.) a helyszín bejárását követően elkezdi készíteni az első tervvázlatokat, mely alapján a Megbízó döntést hoz, és a kiválasztott vázlatok alapján folyik majd a tervezés.

Kiválasztásra és megbízásra került a turisztikai szakértő. 

 

2017. október

A kivitelezéshez és közbeszerzéshez szükséges tervek elkészítésére kiválasztottuk a vállalkozót, megkezdődik a tervező munka.

2017. szeptember

Ajánlatkéréseket küldtünk ki a témában járatos, szakemberek által kiválasztott tervezőirodáknak. Célunk, hogy a Somlóhoz látványban, anyaghasználatban illeszkedő, a projekt céljait támogató tervek készüljenek.

2017. augusztus

Megkezdődött a projekt megvalósítási időszaka, melynek keretében elindítottuk a nyilvánossági feladatokat (tájékoztató táblák készítése, projektet bemutató honlap készítése, tervezési feladatok előkészítő dokumentációjának összeállítása).