HÍREK, AKTUALITÁSOK

2018. november: 

Az építési engedélyezési eljárások végeztével a kiviteli tervek készítése is a végéhez közeledik. Az eddigi tervek a Galériában megtekinthetőek.

2018. szeptember

Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

2018. május - szeptember

A projekt tervezési feladatai folyamatban vannak, megindultak a szükséges hatósági egyeztetések, engedélyezések. 

Elkészült a projektre vonatkozó marketing stratégia is, melynek megvalósítását rövidesen megkezdjük.

 

2018. április

A kivitelezés terveinek egyeztetése, hatósági véleményeztetése folyamatban van. 

 

2018. március

Megkezdtük a projekthez kapcsolódó marketing stratégia elkészítését. Az első egyeztetések után a szakértők felmérik az adottságokat, lehetőségeket, és a fejlesztéshez illeszkedő stratégia készül

 

2018. február

A Fogadóközpont vázlatterve véglegesítésre kerül, megkezdődik az engedélyezési tervek elkészítése. 

 

2018. január

A tervezők elkészítették a vázlatterveket, ebből a Képviselő-testület február folyamán választja ki a továbbtervezendő változatot.

A projekt megvalósítási helye módosul, az oktatóközpont a Napórás pincében kerül elhelyezésre. A szükséges megállapodást megkötöttük.

 

2017. december

Megkerzdődött a tervezés, a kiválasztott tervezőiroda (FORMA Zrt.) a helyszín bejárását követően elkezdi készíteni az első tervvázlatokat, mely alapján a Megbízó döntést hoz, és a kiválasztott vázlatok alapján folyik majd a tervezés.

Kiválasztásra és megbízásra került a turisztikai szakértő. 

 

2017. október

A kivitelezéshez és közbeszerzéshez szükséges tervek elkészítésére kiválasztottuk a vállalkozót, megkezdődik a tervező munka.

2017. szeptember

Ajánlatkéréseket küldtünk ki a témában járatos, szakemberek által kiválasztott tervezőirodáknak. Célunk, hogy a Somlóhoz látványban, anyaghasználatban illeszkedő, a projekt céljait támogató tervek készüljenek.

2017. augusztus

Megkezdődött a projekt megvalósítási időszaka, melynek keretében elindítottuk a nyilvánossági feladatokat (tájékoztató táblák készítése, projektet bemutató honlap készítése, tervezési feladatok előkészítő dokumentációjának összeállítása).